Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина

Центар Мост
Зрењанин

Тим Центра МОСТ чине стручна лица са вишегодишњим искуством у услугама социјалне заштите који својим вредним и пожртвованим радом чине услуге социјалне заштите системом који функционише, ради и оправдава своје постојање.

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „МОСТ” основан је 27.9.2019. одлуком Скупштине града Зрењанина.

Званично је са радом почео 01. јануара 2020. као самостална јединица које је до тог тренутка била у склопу Центра за социјални рад Града Зрењанина.

Директорка Центра за пружање услуга социјалне заштите
Невена Монтресор

Nevena Montresor

Ми постојимо због вас, контактирајте нас било кад !

У оквиру Центра „МОСТ”  успешно функционишу услуге социјалне заштите

Сигурна кућа

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима.
Центар Мост

Прихватилиште

Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.

ДНЕВНИ БОРАВАК

Дневни боравак за децу са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама „Алтернатива

НАША ПРИЧА

Дневни боравак за децу,младе и одрасле са сметњама у развоју
Наша прича

САВЕТОВАЛИШТЕ

Социо-едукативне и саветодавно-терапијске услуге – Саветовалиште за брак и породицу

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ

Услуга
Лични пратилац детета

Центар Мост

ПРОДУЖЕНО СТАНОВАЊЕ

Услуга продуженог становања за жене и децу Жртве насиља у породици
Центар Мост

УСЛУГА СТАНОВАЊА

Услуга становања
уз подршку за младе који се осамостаљују
Центар Мост

Ко чини стручни тим Центра „МОСТ” Зрењанин ?

Тим Центра МОСТ чине стручна лица са вишегодишњим искуством у услугама социјалне заштите који својим вредним и пожртвованим радом чине услуге социјалне заштите системом који функционише, ради и оправдава своје постојање.

Суочавамо се са препрекама храбро, унапређујемо услуге иновативним приступом ослушкујући потребе наших корисника.

У Центру МОСТ запослено је 6 психолога, 4 педагога, 4 социјална радника, 5 дефектолога, 7 професора разредне наставе, 5 медицинских сестара/техничара и 4 стручна сарадника/сарадника на пословима економа у службама.

У услузи Личног пратиоца деце тренутно је ангажовано
23 лица различитих образовних профила.

Centar Most Zrenjanin
Центар за пружање услуга социјалне заштите „МОСТ“ ЗРЕЊАНИН

Последње приче које смо објавили на нашем сајту…

fb img 1652078596553
ЗАЈЕДНИЦА ПРАКСЕ СИГУРНИХ КУЋА

Представнице Центра МОСТ, Ана Чкоњевић и Андријана Стојановић,   учествовале су на на првом  састанку Заједнице праксе сигурних кућа у организацији агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН

Прочитајте опширније »
fb img 1652078789774
РЕГИОНАЛНИ СКУП „ПОЛОЖАЈ ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ ТОКОМ КОВИД-19 КРИЗЕ У СРБИЈИ“

У организацији Центра за социјалну политику, 4. и 5. маја у Новом Саду одржан је  регионални скуп  „Размена искустава и пракси представника ЈЛС и ОЦД о положају породица  са децом

Прочитајте опширније »

Основни подаци Центар „МОСТ” Зрењанин

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ
Адреса: Гимназијска  25/2 2300 Зрењанин
Телефон: 023/604-536
mail: kontakt@centarmostzr.rs сајт: www.centarmostzr.rs
Рачун: 840-888661-93
ПИБ: 111807038 MБ: 08970718
директор: Невена Монтресор