Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина

Центар Мост
Зрењанин

Тим Центра МОСТ чине стручна лица са вишегодишњим искуством у услугама социјалне заштите који својим вредним и пожртвованим радом чине услуге социјалне заштите системом који функционише, ради и оправдава своје постојање.

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина „МОСТ” основан је 27.9.2019. одлуком Скупштине града Зрењанина.

Званично је са радом почео 01. јануара 2020. као самостална јединица које је до тог тренутка била у склопу Центра за социјални рад Града Зрењанина.

Директорка Центра за пружање услуга социјалне заштите
Невена Монтресор

Nevena Montresor

Ми постојимо због вас, контактирајте нас било кад !

Рад у Центру Мост се организује у четири организационе јединице:

I Служба смештаја при којој функционишу организационе јединице: Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима ,, Сигурна кућа” и Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.

Руководилац Службе смештаја је Ана Чкоњевић, дипломирани педагог.

 

II Служба дневних услуга у заједници при којој функционишу организационе јединице: Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама ,, Алтернатива” и Дневни боравак за одрасле са менталним сметњама – Наша прича и Услуга личног пратиоца детета.

Руководилац Службе дневних услуга у заједници је Фросина Пантош, дипломирани специјални педагог.

III Служба за осамостаљивање и подршку при којој функционишу Саветодавно терапијске социјално-едукативне услуге ,, Саветовалиште “, Услуга продуженог становања за жртве насиља у породици и жртве трговине људима и Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују

Руководилац службе за осамостаљивање и подршку је Андријана Стојановић, дипломирани педагог.

IV Службa за правне и финансијско-административне послове

Милица Блануша
Слађана Ђурић
Кристина Рајчић

У оквиру Центра „МОСТ”  успешно функционишу услуге социјалне заштите

Сигурна кућа

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима.
Центар Мост

Прихватилиште

Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.

ДНЕВНИ БОРАВАК

Дневни боравак за децу са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама „Алтернатива

НАША ПРИЧА

Дневни боравак за децу,младе и одрасле са сметњама у развоју
Наша прича

САВЕТОВАЛИШТЕ

Социо-едукативне и саветодавно-терапијске услуге – Саветовалиште за брак и породицу

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ

Услуга
Лични пратилац детета

Центар Мост

ПРОДУЖЕНО СТАНОВАЊЕ

Услуга продуженог становања за жене и децу Жртве насиља у породици
Центар Мост

УСЛУГА СТАНОВАЊА

Услуга становања
уз подршку за младе који се осамостаљују
Центар Мост

Ко чини стручни тим Центра „МОСТ” Зрењанин ?

Тим Центра МОСТ чине стручна лица са вишегодишњим искуством у услугама социјалне заштите који својим вредним и пожртвованим радом чине услуге социјалне заштите системом који функционише, ради и оправдава своје постојање.

Суочавамо се са препрекама храбро, унапређујемо услуге иновативним приступом ослушкујући потребе наших корисника.

У Центру МОСТ запослено је 5 психолога, 7 педагога, 3 социјална радника, 2 дефектолога, 1 специјални педагог, 5 професора разредне наставе, 6 медицинских сестара/техничара и 7 стручних сарадника на пословима економа и возача и 4 запослених у Служби за правне и финансијско-административне послове.

У услузи Личног пратиоца деце тренутно је ангажовано 50 лица различитих образовних профила.

Centar Most Zrenjanin
Центар за пружање услуга социјалне заштите „МОСТ“ ЗРЕЊАНИН

Последње приче које смо објавили на нашем сајту…

Основни подаци Центар „МОСТ” Зрењанин

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ
Адреса: Гимназијска  25/2 2300 Зрењанин
Телефон: 023/604-536
mail: kontakt@centarmostzr.rs сајт: www.centarmostzr.rs
Рачун: 840-888661-93
ПИБ: 111807038 MБ: 08970718
директор: Невена Монтресор