Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама „Алтернатива“

Коме је намењена услуга ?

Услуга је намењена деци и младима са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама  старости  од 5 до 26 година. Право на коришћење услуге признаје Центар за социјални рад у сарадњи са недлежном Интерресорном комисијом.

Како функционише услуга Дневног боравка ?

Услуга дневног боравка је доступна 8 сати дневно, од 07 до 15х, пет радних дана у недељи.

Свим корисницима обезбеђена је квалитетна услуга, што обезбеђујемо својим капацитетима како у погледу простора и опремљености, тако и упогледу броја запослених, који реализују  све програмске активности у складу сапотребама корисника и утврђеним степеном подршке. 

Свим корисницима је обезбеђен превоз од места становања на територији Општине Зрењанин до Дневног боравка и назад. Такође, обезбеђен је и ручак као и ужина у складу са развојним и нутриционистичким потребама.

Пружање услуге Дневног боравка омогућава корисницима да у организованом окружењу и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, самосталност, социјалне, сазнајне и друге важне функције.

Услугом дневног боравка корисници стичу позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, чланови њихових породица слободно време за бављење радним и другим активностима.
Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.
Услуга дневног боравка пружа се деци и младима са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихову укљученост у образовно-васпитни систем.

Ко је запослен у Дневном боравку „Алтернатива” ?

У Дневном боравку „Алтернатива” запослена су три стручна радника, стручни сарадник и сарадник-пратилац деце као и возач специјализованог возила.

Контактирајте нас !