Produženo stanovanje i stanovanje uz podršku

Produženo stanovanje za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima

Usluga je namenjena ženama I deci kojima je po prestanku bezbednosnih rizika I potrebe za smeštajem u Sigurnoj kući potrebno privremeno stambeno zbrinjavanje zbog nerešenog stambenog pitanja a do rešavanja istog.

Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju

Usluga je namenjena mladima  koji se osamostaljuju I iz nekog razloga nisu u mogućnosti da započnu samostalan život.

Mladi uslugu mogu koristiti po rešenju Centra za socijalni rad grada Zrenjanina u slučajevima :

* prestanka smeštaja u ustanovama socijalne zaštite
* prestanka smeštaja u hraniteljskoj porodici
* prestanka boravka u ustanovi za vaspitanje dece I omladine
* prestanka boravka u ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija
* nemogućnosti vraćanja u svoju srodničku porodicu
* nemogućnosti započinjanja samostalnog života

Ove usluge obezbeđuju vremenski ograničeno stanovanje uz stručnu pomoć I podršku u razvijanju veština za potpuno osamostaljivanje I integrisanje u zajednicu što podrazumeva :

Centar Most Zrenjanin

Besplatno stanovanje u vremenski ograničenom roku, prethodno utvrđenom u Rešenju o priznavanju prava na smeštaj
Podelu troškova stanovanja proporcionalno zaradi koju korisnik ostvaruje, a ukoliko korisnik ne ostvaruje zaradu troškove stanovanja snosi Centar “MOST” do sticanja uslova da korisnik ove obaveze preuzme na sebe.
Savetodavnu pomoć I podršku stručnih lica, zaposlenih u Savetovalištu I u drugim uslugama Centra “Most” :

* Savetodavno-terapijska pomoć i podrška u prevazilaženju poteškoća koje korisnik prepoznaje kao ključne za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života, podrška pri jačanju roditeljskih kompetencija

* Socio-edukativna pomoći i podrška pri ostvarivanju kontakata, upoznavanju resursa zajednice kao I integracije u zajednicu, pomoć pri zapošljavanju (priprema radne biografije, priprema za razgovor za posao, profesionalna orijentacija I dr),

* Pomoć pri sticanju znanja i veština vezanih za samostalan život –npr raspolaganje novcem, planiranje kućnog budžeta, vođenje I održavanje domaćinstva I druge veštine neophodne za dobro funkcionisanje u savremenom svetu.

Kontaktirajte nas !

%d bloggers like this: