Јавне набавке центра „Мост“

Јавне набавке - Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост

Наручилац – ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – МОСТ
Локација наручиоца – РС126 – Средњобанатска област, ЗРЕЊАНИН
Назив набавке – Набавка намирница за кориснике који бораве у „Сигурној кући“, Прихватилишту, и „Нашој причи“
Референтни број 550-125/2024-1
Врста предмета – Добра
Процењена вредност – 1.666.666,66
Врста поступка – Отворени поступак
Рок за подношење – 22.03.2024 12:00:00

Кликните овде да погледате више на Порталу јавних набавки!