Дневни боравак за децу, младе и одрасле са тешкоћама у развоју „Наша прича”

Ко може да користи дневни боравак?

Право на услугу Дневног боравка за децу, младе и одрасле „НАША ПРИЧА” може признати надлежни  Центар за социјални рад уз процену Интерресорне комисије и процену сопственог тима.

Рад дневног боравка

Циљ рада Дневном боравка представља пружање организоване, стручне, мултидисциплинарне подршке корисницима ради унапређења квалитета њихових живота и живота њихових породица, развијање праксе и научне теорије у раду са особама са сметњама у развоју, сензибилисање заједнице и подстицање развијања инклузивног друштва.

У оквиру Дневног боравка сви запослени имају за циљ и развијање и очување способности корисника, ублажавање или отклањање поремећаја, недостатака и неправилности у развитку и њихових последица и подстицање развоја капацитета корисника.

Циљ је и развој психосоматских способности које доприносе ширењу и богаћењу сензомоторног искуства, бољем чулном опажању и разумевању окружења у којем се корисници налазе.

Оно чему посвећујемо посебну пажњу јесте подстицање самосталности корисника и њиховог укључивања у свакодневни живот заједнице, пружање подршке породицама корисника, као и  промоција концепта социјалне инклузије и допринос развоју инклузивног друштва кроз планиране и осмишљене акције усмерене ка локалној заједници.

Контактирајте нас !

Програмске активности дневног боравка

Програмске активности реализију се редовним радом, а унапређују путем различитих иновативних пројеката који се аплицирају разним донаторским фондацијама, испред установе и у сарадњи са различитим организацијама.

Рад са корисницима дефинисан је Програмом рада кроз обавезне програмске активности, програмске активности радног ангажовања, изборне програмске активности, рекреативно искуствени програми и додатне третмане и обухвата следеће области подршке.

Запослени у дневном боравку

Centar Most Zrenjanin

Запослени у дневном боравку

Визија о томе како Дневни боравак треба да функционише и начин координације људских и материјалних ресурса дефинише се тимски.

У организовању услуге Дневног боравка учествују директор Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина «МОСТ», руководилац услуге  Дневног боравка, стручни радници и стручни сарадници запослени у Дневном боравку.