Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa teškoćama u razvoju „Naša priča”

Ko može da koristi dnevni boravak?

Pravo na uslugu Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle „NAŠA PRIČA” može priznati nadležni  Centar za socijalni rad uz procenu Interresorne komisije i procenu sopstvenog tima.

Rad dnevnog boravka

Cilj rada Dnevnom boravka predstavlja pružanje organizovane, stručne, multidisciplinarne podrške korisnicima radi unapređenja kvaliteta njihovih života i života njihovih porodica, razvijanje prakse i naučne teorije u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju, senzibilisanje zajednice i podsticanje razvijanja inkluzivnog društva.

U okviru Dnevnog boravka svi zaposleni imaju za cilj i razvijanje i očuvanje sposobnosti korisnika, ublažavanje ili otklanjanje poremećaja, nedostataka i nepravilnosti u razvitku i njihovih posledica i podsticanje razvoja kapaciteta korisnika.

Cilj je i razvoj psihosomatskih sposobnosti koje doprinose širenju i bogaćenju senzomotornog iskustva, boljem čulnom opažanju i razumevanju okruženja u kojem se korisnici nalaze.

Ono čemu posvećujemo posebnu pažnju jeste podsticanje samostalnosti korisnika i njihovog uključivanja u svakodnevni život zajednice, pružanje podrške porodicama korisnika, kao i  promocija koncepta socijalne inkluzije i doprinos razvoju inkluzivnog društva kroz planirane i osmišljene akcije usmerene ka lokalnoj zajednici.

Kontaktirajte nas !

Programske aktivnosti dnevnog boravka

Programske aktivnosti realiziju se redovnim radom, a unapređuju putem različitih inovativnih projekata koji se apliciraju raznim donatorskim fondacijama, ispred ustanove i u saradnji sa različitim organizacijama.

Rad sa korisnicima definisan je Programom rada kroz obavezne programske aktivnosti, programske aktivnosti radnog angažovanja, izborne programske aktivnosti, rekreativno iskustveni programi i dodatne tretmane i obuhvata sledeće oblasti podrške.

Zaposleni u dnevnom boravku

Centar Most Zrenjanin

Zaposleni u dnevnom boravku

Vizija o tome kako Dnevni boravak treba da funkcioniše i način koordinacije ljudskih i materijalnih resursa definiše se timski.

U organizovanju usluge Dnevnog boravka učestvuju direktor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina «MOST», rukovodilac usluge  Dnevnog boravka, stručni radnici i stručni saradnici zaposleni u Dnevnom boravku.

%d bloggers like this: