Savetovalište Centra Most

Savetodavno-terapijske I socio-edukativne usluge odnosno Savetovalište je  osnovano 2018. godine u okviru Centra za socijalni rad grada Zrenjanina a u cilju podizanja kvaliteta usluga socijalne zaštite kroz  besplatnu pomoć  svim građanima kojima  je potrebna ova vrsta podrške.

Osnivanjem ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina “MOST”  januara 2020.godine  Savetovalište je nastavilo svoj rad u sklopu ovog Centra.

 Ko može da koristi usluge savetovališta I na koji način?

Usluge Savetovališta mogu da koriste građani I građanke Grada Zrenjanina bez obzira na pol, godine, materijalni status I drugo.
Usluge Savetovališta su besplatne za sve građane I građanke I mogu ih koristiti neograničen broj puta u skladu sa sopstvenim potrebama I procenom stručnih lica zaposlenih u Savetovalištu.

Koju vrstu pomoći možete dobiti u Savetovalištu ?

* Savetovanje
* Psihoterapija (porodična,bračna terapija,transakcijona analiza)
* Prevencija problema u porodici,partnerskim I drugim odnosima
* Konsultacije sa stručnim licima na temu podizanja kvaliteta života

Kako da postanete korisnik usluga Savetovališta ?

Neophodno je da zakažete svoj termin u Savetovalištu što možete učiniti putem telefona:

064/64-88-101
023/604-536

ili pišite na mejl:
savetovaliste@centarmostzr.rs

Sa kim možete da razgovarate u Savetovalištu ?

savetovaliste cenatr most zrenjanins

Nina Nađalin, diplomirana psihološkinja i sistemska porodična psihoterapeutkinja,
od 2019. godine zaposlena u Savetovalištu Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina, zatim i u Centru “MOST”.
Prva iskustva u ulozi psihoterapeuta sticala je u okviru Omladinskog psihološkog savetovališta za mlade EDIT Centra, kao i na Odeljenju dečije i adolescentne psihijatrije Kliničkog centra Vojvodine.

Slobodan Puvalić master psiholog i psihoterapeut
Iskustva iz oblasti psihodijagnostike i psihološko-savetodavnog rada stekao je u okviru OB „Đorđe Joanović“, a iz oblasti psihoterapije u okviru NVO organizacije „Duga“ i Psihološkog centra „Integraomnis“. Završio je edukaciju iz psihoterapijskog modaliteta, transakciona analiza i relaciono-integrativne TA.

Jasmina Stankov diplomirana psihološkinja I psihoterapeutkinja u edukaciji
Iskustvo iz oblasti kliničke psihologije, psihodijagnostike i savetodavnog rada sticala je u Centru za socijalni rad Zrenjanin, u Razvojnom savetovalištu u sklopu Dečijeg dispanzera u Zrenjaninu, u Kliničkom centru Vojvodine na odeljenju za shizofrene I shizofreniformne poremećaje, u SOS Ženskom centru u Novom Sadu. Od 2020. godine zaposlena u Savetovalištu Centra “MOST” .

%d bloggers like this: