Psihološko savetovanje

Šta je psihološko savetovanje?

Kada se ljudi nađu u nekim životnim dilemama, krizama, ili osećaju da ne mogu da reše neke svoje probleme u važnim životnim oblastima, najčešće razmišljaju da se „posavetuju“ sa stručnjakom.

Psihološko savetovanje je način rada, u kom, uz pomoć stručnjaka, ljudi tragaju za rešenjem emocionalnog, međuljudskog, ili nekog drugog ličnog problema. Tokom savetovanja, savetnik koristi svoja znanja, kao i odnos sa klijentom kako bi mu pomogao da razume, reši i prevaziđe svoje probleme.

Profesionalni odnos koji se formira između klijenta i savetnika, omogućava klijentu da napravi potrebne promene u načinu razmišljanja, osećanjima i ponašanju, a sa opštim ciljem unapređenja njegovog mentalnog zdravlja.

Kako izgleda proces psihološkog savetovanja?

Iako se naziva savetovanje ono nije proces u kom stručnjak daje klijentu „gotova uputstva za upotrebu“. Savetovanje nije davanje saveta, ili rešavanje klijentovih problema u njegovo ime.
Prilikom procesa savetovanja, savetnik vodi klijenta ka objektivnom sagledavanju problema, pokazuje mu drugačiju perspektivu kako bi razumeo situaciju u kojoj se nalazi i identifikovao allternativne strategije za njeno razrešenje.

Savetnik pomaže klijentu da bolje razume sebe, da spozna svoje snage i slabosti, te da, sam otkrije šta je za njega najbolje i kako da reši probleme zbog kojih je došao.

Proces savetovanja podrazumeva zajedničko definisanje relevantnih i realnih ciljeva, te razvijanje strategija i planova neophodnih za njihovo postizanje.

U zavinosti od problematike sa kojom se kijent javlja, kao i postavljenih ciljeva, ovaj proces za neke ljude može trajati relativno kratko (dve, ili tri seanse), dok za druge može trajti duže (desetak seansi).

Savetnik se može redovno sastajati sa klijentom (jednom nedeljno), ili se može obaviti jedan konsultativni razgovor, koji je dovoljan za razrešenje klijentovih dilema. Zakazani susreti traju od 45 minuta do sat vremena.

Iniciranje psihološkog savetovanja, kao i ostajanje u procesu treba da bude dobrovoljno. Ponekad okolina može proceniti da bi pojedincu psihološko savetovanje bilo korisno, ali odluka o ostajanju u procesu je isključivo na pojedincu.

Usluge psihološkog savetovanja su privatne i poverljive. Nikakve informacije se ne objavljuju nikome bez pismene saglasnosti (izuzetak su samo retke situacije – pogledati deo o poverljivosti)

Koji problemi se rešavaju tokom psihološkog savetovanja?

Klijenti dolaze na savetovanje kada njihovi pokušaji da se izbore sa svojim problemima više nisu efikasni. Iako su problemi klijenata raznoliki, oni su najčešće manjih razmera i ne prožimaju više oblasti života, samim tim se mogu rešiti u relativno malom broju seansi (do desetak).

Klijenti dolaze na savetovanje kada njihovi pokušaji da se izbore sa svojim problemima više nisu efikasni. Iako su problemi klijenata raznoliki, oni su najčešće manjih razmera i ne prožimaju više oblasti života, samim tim se mogu rešiti u relativno malom broju seansi (do desetak).

Neke od tema kod kojih psihološko savetovanje može pomoći su:
• upravljanje stresom i suočavanje sa kriznim životnim događajima
• olakšavanje emocionalne uznemirenosti
• smanjivanje generalnog nezadovoljstva
• prilagođavanje na promene i nove životne faze (npr. početak karijere; odlazak u penziju; rođenje deteta; itd.)
• pripreme za potencijalne životne izazove
• popravljanje porodičnih, partnerskih, ili drugih važnih međuljudskih odnosa
• jačanje roditeljskih kapaciteta i unapređenje vaspitnog stila
• rad sa decom i adolescentima sa problemima u ponašanju
• poboljšanje veština komunikacije i tehnika rešavanja konflikata
• donošenje odluka o važnim životnim pitanjima (obrazovanju, karijeri; započinjanju partnerskog/porodičnog života itd.)
• prevazilaženje konkretnih problema u oblastima života (npr. učenje, motivacija, organizacija vremena, trema, upravljanje besom itd.)
• proces tugovanja i suočavanje sa bolestima/povredama i prilagođavanje njima
• razvoj ličnosti i afirmisanje lične odgovornosti
• osnaživanje postojećih resursa i kapaciteta
• itd.

Opšti cilj savetodavnog procesa jeste da obezbedi klijentima mogućnost da rade na sebi u skladu sa dogovorenim principima, ka poptpunijem ostvarivanju svojih životnih kapaciteta.

Ko je stručnjak koji „savetuje”?

Profesionalni savetnik je visoko obučena i školovana osoba koja u radu sa klijentima koristi različita psihološka znanja i tehnike kako bi pomogla klijentu da pronađe najadekvatnije rešenje aktuelnih poteškoća.

U pogledu formalnog obrazovanja savetnik može biti psiholog, ili stručnjak iz srodnih društvenih nauka, sa završenom dodatnom edukacijom i dobijenom licencom za savetodavni rad.

Pored formalnog obrazovanja, postoje izvesne lične karakteristike i veštine koje većina psiholoških savetnika neguje u svom radu sa klijentima. Neke od njih su: sposobnost strpljivog i empatičkog slušanja klijenta; neosuđivački, objektivni i profesionalni pristup klijentu; vrednovanje individualnosti i jedinstvenosti klijenta itd.

Savetnik se trudi da formira odnos sa klijentom koji je ispunjen razumevanjem i prihvatanjem, i okruženje koje je podržavajuće i objektivo za istraživanje problema.

Ko sve može biti klijent?

Klijenti su osobe koje imaju aktuelni problem i osećaju da samostalno ne mogu da ga reše, ili im je potrebno dodatno usmerenje za dalju psihološku pomoć, ili psihoterapiju.
Oni mogu biti pojedinci svih starosnih grupa (deca, mladi, odrasli, stari), kao i parovi, porodice, grupe i organizacije.

Tako savetnici mogu raditi sa decom koja imaju probleme u ponašanju; sa adolescentima koji imaju dilema prilikom obrazovanja, ili poteškoće u odnosima sa vršnjacima; odraslima koji se suočavaju sa bračnim, ili porodičnim poteškoćama; i starijim odraslima koji se suočavaju sa bolestima, ili prilagođavaju odlasku u penziju.

U radu sa grupama radi se na pronalasku rešenja za slične probleme, ali i na poboljšanju individualnog i međuljudskog funkcionisanje članova grupe. Prilikom konsultovanja sa organizacijama i radnim grupama, proces savetovanja može pomoći u izgradnji radnog okruženja u kojem zaposleni mogu da napreduju, i u kom organizacija može da poveća produktivnost i efikasnost.

Kako možete započeti proces psihološkog savetovanja?

Da biste započeli proces psihološkog savetovanja, prvi korak jeste zakazivanje susreta sa jednim od naših zaposlenih psihologa i/ili psihoterapeuta. Svrha inicijalnog susreta jeste upoznavanje klijenta i savetnika, stoga je fokus na prikupljanju osnovnih biografskih podataka i informacija o aktuelnim poteškoćama.

Prvi susret Vam pruža priliku da razgovarate o svojim poteškoćama sa savetnikom, sa ciljem dolaska do obostrano prihvatljivog pravca rada na Vašim poteškoćama.

Ako želite da zakažete susret, možete nas pozvati, ili nam poslati e-mail (popunite kontakt formu desno).

Kontaktirajte nas !

Poverljivost !

Evidencija se čuva na nakon svake sesije i nije deo javne dokumentacije. 

Nijedna informacija o Vašim savetodavnim seansama neće biti objavljena van Savetovališta nikome bez Vašeg pismenog odobrenja, uz sledeće izuzetke:
• Kada postoji rizik od neposredne štete za Va,s ili drugu osobu, Vaš savetnik zadržava pravo da preduzme razumne mere radi zaštite života.
• Kada sud naredi savetniku da objavi informacije, Vaš savetnik je po zakonu obavezan da se povinuje takvom nalogu.
• Ako Vaš savetnik ima razloga da veruje da je dete, starija osoba ili osoba sa invaliditetom pod rizikom da bude fizički, emocionalno ili seksualno zlostavljano, tada je Vaš savetnik dužan da takvu zloupotrebu prijavi nadležnim instituacijama.

Napomena: E-pošta nije poverljiv oblik komunikacije. Za poverljivu komunikaciju, preporučujemo Vam da kontaktirate Savetovalište putem telefona ili lično.

Prava klijenta !

Klijenti Savetovališta imaju sledeća prava:
• Pravo na nepristrasan pristup savetovanju bez obzira na pol, etničku pripadnost, rasu, seksualnu orijentaciju, polni identitet, starost, verska uverenja, socijalnu/ekonomsku klasu, spoljašnji izgled, invaliditet, ili političko opredeljenje.
• Pravo na postavljanje pitanja o procesu savetovanja i postupcima koji se koriste u Savetovalištima
• Pravo na informacije u vezi sa akreditacijom i obukom savetnika
• Pravo na očekivanje da će sve informacije obelodanjene tokom procesa savetovanja biti poverljive, uz izuzetke opisane u pasusu o Poverljivosti
• Pravo da zatražite drugog savetnika od dodeljenog
• Pravo na prekid savetovanja u bilo kom trenutku
• Pravo na podnošenje žalbe na ponuđene i / ili primljene usluge

%d bloggers like this: