Психолошко саветовање

Шта је психолошко саветовање?

Када се људи нађу у неким животним дилемама, кризама, или осећају да не могу да реше неке своје проблеме у важним животним областима, најчешће размишљају да се „посаветују“ са стручњаком.

Психолошко саветовање је начин рада, у ком, уз помоћ стручњака, људи трагају за решењем емоционалног, међуљудског, или неког другог личног проблема. Током саветовања, саветник користи своја знања, као и однос са клијентом како би му помогао да разуме, реши и превазиђе своје проблеме.

Професионални однос који се формира између клијента и саветника, омогућава клијенту да направи потребне промене у начину размишљања, осећањима и понашању, а са општим циљем унапређења његовог менталног здравља.

Како изгледа процес психолошког саветовања?

Иако се назива саветовање оно није процес у ком стручњак даје клијенту „готова упутства за употребу“. Саветовање није давање савета, или решавање клијентових проблема у његово име.
Приликом процеса саветовања, саветник води клијента ка објективном сагледавању проблема, показује му другачију перспективу како би разумео ситуацију у којој се налази и идентификовао алтернативне стратегије за њено разрешење.

Саветник помаже клијенту да боље разуме себе, да спозна своје снаге и слабости, те да, сам открије шта је за њега најбоље и како да реши проблеме због којих је дошао.

Процес саветовања подразумева заједничко дефинисање релевантних и реалних циљева, те развијање стратегија и планова неопходних за њихово постизање.

У завиности од проблематике са којом се кијент јавља, као и постављених циљева, овај процес за неке људе може трајати релативно кратко (две, или три сеансе), док за друге може трајти дуже (десетак сеанси).

Саветник се може редовно састајати са клијентом (једном недељно), или се може обавити један консултативни разговор, који је довољан за разрешење клијентових дилема. Заказани сусрети трају од 45 минута до сат времена.

Иницирање психолошког саветовања, као и остајање у процесу треба да буде добровољно. Понекад околина може проценити да би појединцу психолошко саветовање било корисно, али одлука о остајању у процесу је искључиво на појединцу.

Услуге психолошког саветовања су приватне и поверљиве. Никакве информације се не објављују никоме без писмене сагласности (изузетак су само ретке ситуације – погледати део о поверљивости)

Који проблеми се решавају током психолошког саветовања?

Клијенти долазе на саветовање када њихови покушаји да се изборе са својим проблемима више нису ефикасни. Иако су проблеми клијената разнолики, они су најчешће мањих размера и не прожимају више области живота, самим тим се могу решити у релативно малом броју сеанси (до десетак).

Неке од тема код којих психолошко саветовање може помоћи су:
• управљање стресом и суочавање са кризним животним догађајима
• олакшавање емоционалне узнемирености
• смањивање генералног незадовољства
• прилагођавање на промене и нове животне фазе (нпр. почетак каријере; одлазак у пензију; рођење детета; итд.)
• припреме за потенцијалне животне изазове
• поправљање породичних, партнерских, или других важних међуљудских односа
• јачање родитељских капацитета и унапређење васпитног стила
• рад са децом и адолесцентима са проблемима у понашању
• побољшање вештина комуникације и техника решавања конфликата
• доношење одлука о важним животним питањима (образовању, каријери; започињању партнерског/породичног живота итд.)
• превазилажење конкретних проблема у областима живота (нпр. учење, мотивација, организација времена, трема, управљање бесом итд.)
• процес туговања и суочавање са болестима/повредама и прилагођавање њима
• развој личности и афирмисање личне одговорности
• оснаживање постојећих ресурса и капацитета
• итд.

Општи циљ саветодавног процеса јесте да обезбеди клијентима могућност да раде на себи у складу са договореним принципима, ка поптпунијем остваривању својих животних капацитета.

Ко је стручњак који „саветује”?

Професионални саветник је високо обучена и школована особа која у раду са клијентима користи различита психолошка знања и технике како би помогла клијенту да пронађе најадекватније решење актуелних потешкоћа.

У погледу формалног образовања саветник може бити психолог, или стручњак из сродних друштвених наука, са завршеном додатном едукацијом и добијеном лиценцом за саветодавни рад.

Поред формалног образовања, постоје извесне личне карактеристике и вештине које већина психолошких саветника негује у свом раду са клијентима. Неке од њих су: способност стрпљивог и емпатичког слушања клијента; неосуђивачки, објективни и професионални приступ клијенту; вредновање индивидуалности и јединствености клијента итд.

Саветник се труди да формира однос са клијентом који је испуњен разумевањем и прихватањем, и окружење које је подржавајуће и објективо за истраживање проблема.

Ко све може бити клијент?

Клијенти су особе које имају актуелни проблем и осећају да самостално не могу да га реше, или им је потребно додатно усмерење за даљу психолошку помоћ, или психотерапију.
Они могу бити појединци свих старосних група (деца, млади, одрасли, стари), као и парови, породице, групе и организације.

Тако саветници могу радити са децом која имају проблеме у понашању; са адолесцентима који имају дилема приликом образовања, или потешкоће у односима са вршњацима; одраслима који се суочавају са брачним, или породичним потешкоћама; и старијим одраслима који се суочавају са болестима, или прилагођавају одласку у пензију.

У раду са групама ради се на проналаску решења за сличне проблеме, али и на побољшању индивидуалног и међуљудског функционисање чланова групе. Приликом консултовања са организацијама и радним групама, процес саветовања може помоћи у изградњи радног окружења у којем запослени могу да напредују, и у ком организација може да повећа продуктивност и ефикасност.

Како можете започети процес психолошког саветовања?

Да бисте започели процес психолошког саветовања, први корак јесте заказивање сусрета са једним од наших запослених психолога и/или психотерапеута. Сврха иницијалног сусрета јесте упознавање клијента и саветника, стога је фокус на прикупљању основних биографских података и информација о актуелним потешкоћама.

Први сусрет Вам пружа прилику да разговарате о својим потешкоћама са саветником, са циљем доласка до обострано прихватљивог правца рада на Вашим потешкоћама.

Ако желите да закажете сусрет, можете нас позвати, или нам послати е-маил (попуните контакт форму десно).

Контактирајте нас !

Поверљивост !

Евиденција се чува на након сваке сесије и није део јавне документације. 

Ниједна информација о Вашим саветодавним сеансама неће бити објављена ван Саветовалишта никоме без Вашег писменог одобрења, уз следеће изузетке:
• Када постоји ризик од непосредне штете за Ва,с или другу особу, Ваш саветник задржава право да предузме разумне мере ради заштите живота.
• Када суд нареди саветнику да објави информације, Ваш саветник је по закону обавезан да се повинује таквом налогу.
• Ако Ваш саветник има разлога да верује да је дете, старија особа или особа са инвалидитетом под ризиком да буде физички, емоционално или сексуално злостављано, тада је Ваш саветник дужан да такву злоупотребу пријави надлежним институацијама.

Напомена: Е-пошта није поверљив облик комуникације. За поверљиву комуникацију, препоручујемо Вам да контактирате Саветовалиште путем телефона или лично.

Права клијента !

Клијенти Саветовалишта имају следећа права:
• Право на непристрасан приступ саветовању без обзира на пол, етничку припадност, расу, сексуалну оријентацију, полни идентитет, старост, верска уверења, социјалну/економску класу, спољашњи изглед, инвалидитет, или политичко опредељење.
• Право на постављање питања о процесу саветовања и поступцима који се користе у Саветовалиштима
• Право на информације у вези са акредитацијом и обуком саветника
• Право на очекивање да ц́е све информације обелодањене током процеса саветовања бити поверљиве, уз изузетке описане у пасусу о Поверљивости
• Право да затражите другог саветника од додељеног
• Право на прекид саветовања у било ком тренутку
• Право на подношење жалбе на понуђене и / или примљене услуге.