Лични пратилац

Центар за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина Мост, пружањем услуге личног пратиоца детета обезбеђује одговарајућу индивидуалну подршку ради укључивања у редовно школовање односно предшколску установу и активности у заједници и што већег нивоа самосталности.

Сврха ове услуге је подизање нивоа самосталности и укључености у активности у заједници деце са здравственим проблемима, телесним инвалидитетом или вишеструким и сензорним тешкоћама, у циљу превенције њихове друштвене изолације и маргинализације.

Centar Most Zrenjanin

Контактирајте нас !

Коме је намењена услуга „Личног партиоца“?

Услуга је намењена детету и ученику под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

У услузи Личног пратиоца деце тренутно је ангажовано
50 лица различитих образовних профила, као и 1 стручни радник ( социјални радник ).

АЛЕКСАНДРА УГРИНОВ

Стручни радник, Дипломирани социјални радник,
Након завршетка студија запослена у Прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке, а од 2022. запослена као стручни радник за пружање услуге Личног пратиоца.