Прихватилиште за стара и одрасла лица

Прихватилиште за стара и одрасла лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке

Прихватилиште за одрасле  основано је 2010.године кроз пројекат НВО сектора у сарадњи са локалном самоуправом.

По истеку пројекта надлежност над радом преузео је Центар за Социјални рад града Зрењанина а од јануара 2020. ова услуга се налази у склопу наше установе – Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина “МОСТ”.

Ко може да користи услуге Прихватилишта ?

Уколико постоји потреба за овом врстом услуге можете се обратити  Центру за социјални рад града Зрењанина сваког радног дана од 07 до 15 часова или најближој станици Полицијске управе града Зрењанина.

Право на коришћење услуге Прихватилишта утврђује Центар за социјални рад рада Зрењанина који уједно И издаје решење о смештају корисника у Прихватилиште на основу процене стручноих радника.

Корисник Прихватилишта може бити одрасло лице, старо између 26 И 65 година,  које из неког разлога нема пребивалиште/боравиште Или се налази у кризној ситуацији И потребна му је подршка да ситуацију у којој се нашла превазиђе.

Коју врсту помоћи можете добити у Прихватилишту ?

По пријему у Прихватилиште сваком кориснику је обезбеђен смештај, исхрана у складу са нутриционистичким потребама у виду 3 оброка И ужине, (уколико је неопходно) помоћ при обављању личне хигијене, исхране, медицинска нега у смислу праћења И давања преписане терапије, подршка И пратња при одласку на заказане лекарске прегледе И контроле, подршка при проналажењу најбољег решења за наставак даљег самосталног живота.

У Прихватилишту су запослени :

Контактирајте нас !