Prihvatilište za stara i odrasla lica

Prihvatilište za stara i odrasla lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake

Prihvatilište za odrasle  osnovano je 2010.godine kroz projekat NVO sektora u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Po isteku projekta nadležnost nad radom preuzeo je Centar za Socijalni rad grada Zrenjanina a od januara 2020. ova usluga se nalazi u sklopu naše ustanove – Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina “MOST”.

Ko može da koristi usluge Prihvatilišta ?

Ukoliko postoji potreba za ovom vrstom usluge možete se obratiti  Centru za socijalni rad grada Zrenjanina svakog radnog dana od 07 do 15 časova ili najbližoj stanici Policijske uprave grada Zrenjanina.

Pravo na korišćenje usluge Prihvatilišta utvrđuje Centar za socijalni rad rada Zrenjanina koji ujedno I izdaje rešenje o smeštaju korisnika u Prihvatilište na osnovu procene stručnoih radnika.

Korisnik Prihvatilišta može biti odraslo lice, staro između 26 I 65 godina,  koje iz nekog razloga nema prebivalište/boravište Ili se nalazi u kriznoj situaciji I potrebna mu je podrška da situaciju u kojoj se našla prevaziđe.

Koju vrstu pomoći možete dobiti u Prihvatilištu ?

Po prijemu u Prihvatilište svakom korisniku je obezbeđen smeštaj, ishrana u skladu sa nutricionističkim potrebama u vidu 3 obroka I užine, (ukoliko je neophodno) pomoć pri obavljanju lične higijene, ishrane, medicinska nega u smislu praćenja I davanja prepisane terapije, podrška I pratnja pri odlasku na zakazane lekarske preglede I kontrole, podrška pri pronalaženju najboljeg rešenja za nastavak daljeg samostalnog života.

U Prihvatilištu su zaposleni :

Kontaktirajte nas !

%d bloggers like this: