Savetovalište za brak i porodicu

Socio-edukativne i savetodavno-terapijske usluge – Savetovalište za brak i porodicu

Psihoterapija predstavlja proces promene koji dovodi do otklanjanja ili ublažavanja simptoma, ali isto tako omogućava razvoj potencijala osobe, te pospešuje lični rast.

Da bi psihoterapijski rad bio kvalitetan, neophodno je da klijent bude motivisan i da poseduje kapacitet za samoposmatranje. Psihoterapija se ne radi sa osobama koje imaju organsko oštećenje mozga, kada je potencijalni klijent zapravo onemogućen da donosi samostalne odluke i da upravlja sopstvenim postupcima.

Susreti, vreme i dužina održavanja…

Što se tiče samih susreta, uglavnom se održavaju jedanput nedeljno u trajanju od sat vremena, da bi se vremenom proredili. Seanse mogu trajati od svega nekoliko susreta pa do nekoliko godina. Dužina tretmana je najčešće određena problemom zbog kog se neko javio na psihoterapiju, ali i osobinama samog klijenta, te veštinama i sposobnostima terapeuta.

Psihoterapeut pomaže klijentu da definiše problem, razume sopstvene unutrašnje doživljaje (misli, osećanja, senzacije, sećanja,…), kao i ponašanja. Takođe mu pomaže da prevaziđe aktuelne poteškoće i da bude usmeren na korišćenje sopstvenih snaga i kapaciteta.

Na prvom susretu terapeut i klijent se upoznaju i dogovaraju o njihovom daljem radu. Klijenti se aktivno pozivaju na učešće u samom procesu (da postavljaju pitanja, da utiču na sam proces rada,…), a terapeut ih dodatno informiše da je sam razgovor poverljiv, te da se uključivanje drugih institucija sprovodi u situacijama kada je prisutno nasilje usmereno ka sebi ili nekom drugom licu. 

Terapeut nastoji da razume samog klijenta, kao i okolnosti u kojima je živeo i u kojima aktuelno funkcioniše, zbog čega je došao na terapiju i koja je priroda njegove motivacije. Klijentu se objasni da je u pitanju stručan razgovor sa psihoterapeutom, koji će mu postavljati pitanja sa ciljem što podrobnijeg razumevanja samog problema.

Centar Most Zrenjanin

Kontaktirajte nas !

Zajedničko formulisanje ciljeva i promena

Terapeut i klijent zajedno formulišu cilj, odnosno koja je to promena koju klijent želi da postigne, kako bi obe strane znali da li je ili nije ostvaren terapijski cilj.

U samom radu se primenjuju razne tehnike koje pospešuju proces promene, te se i zadaju određeni zadaci koje klijenti rade između susreta.

PORODIČNA PSIHOTERAPIJA

Šta je porodična psihoterapija ?
Zašto je psihoterapija važna ?
Kome je namenjena ?
Nina Nađalin, psiholog i porodični psihoterapeut

%d bloggers like this: