Саветовалиште за брак и породицу

Социо-едукативне и саветодавно-терапијске услуге – Саветовалиште за брак и породицу

Психотерапија представља процес промене који доводи до отклањања или ублажавања симптома, али исто тако омогућава развој потенцијала особе, те поспешује лични раст.

Да би психотерапијски рад био квалитетан, неопходно је да клијент буде мотивисан и да поседује капацитет за самопосматрање. Психотерапија се не ради са особама које имају органско оштећење мозга, када је потенцијални клијент заправо онемогућен да доноси самосталне одлуке и да управља сопственим поступцима.

Сусрети, време и дужина одржавања…

Дужина третмана је најчешће одређена проблемом због ког се неко јавио на психотерапију, али и особинама самог клијента, те вештинама и способностима терапеута.

Психотерапеут помаже клијенту да дефинише проблем, разуме сопствене унутрашње доживљаје (мисли, осећања, сензације, сећања,…), као и понашања. Такође му помаже да превазиђе актуелне потешкоће и да буде усмерен на коришћење сопствених снага и капацитета.

На првом сусрету терапеут и клијент се упознају и договарају о њиховом даљем раду. Клијенти се активно позивају на учешће у самом процесу (да постављају питања, да утичу на сам процес рада,…), а терапеут их додатно информише да је сам разговор поверљив, те да се укључивање других институција спроводи у ситуацијама када је присутно насиље усмерено ка себи или неком другом лицу. 

Терапеут настоји да разуме самог клијента, као и околности у којима је живео и у којима актуелно функционише, због чега је дошао на терапију и која је природа његове мотивације. Клијенту се објасни да је у питању стручан разговор са психотерапеутом, који ће му постављати питања са циљем што подробнијег разумевања самог проблема.

Centar Most Zrenjanin

Контактирајте нас !

Заједничко формулисање циљева и промена

Терапеут и клијент заједно формулишу циљ, односно која је то промена коју клијент жели да постигне, како би обе стране знали да ли је или није остварен терапијски циљ.

У самом раду се примењују разне технике које поспешују процес промене, те се и задају одређени задаци које клијенти раде између сусрета.

ПОРОДИЧНА ПСИХОТЕРАПИЈА

Шта је породична психотерапија ?
Зашто је психотерапија важна ?
Коме је намењена ?
Нина Нађалин, психолог и породични психотерапеут