Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима – „сигурна кућа“

КАКО ДО „СИГУРНЕ КУЋЕ?

Основни критеријум за пријем жене у Сигурну кућу је постојање физичког, сексуалног, психичког, економског насиља или сумња да су жена или њена деца жртве трговине људима.

Сигурна кућа је вид привременог смештаја са циљем да се женама и деци пружи заштита и подршка у изласку из насиља. Сигурна женска је у функицији заштите жена (са или без деце) и обезбеђивања измештања жртве/жртава из окружења у којем је постојало насиље.

Циљ јесте да се женама омогући да се врате уобичајеном начину живота у заједници и да им се пружи могућности да организују и живе живот без насиља.

Процедура смештаја

Основни критеријум за пријем жене у Сигурну кућу је постојање физичког, сексуалног, психичког, економског насиља или сумња да су жена или њена деца жртве трговине људима.

Сигурна кућа је вид привременог смештаја са циљем да се женама и деци пружи заштита и подршка у изласку из насиља. Сигурна женска је у функицији заштите жена (са или без деце) и обезбеђивања измештања жртве/жртава из окружења у којем је постојало насиље.
Циљ јесте да се женама омогући да се врате уобичајеном начину живота у заједници и да им се пружи могућности да организују и живе живот без насиља.

СМЕШТАЈ

У Сигурној кући женама и деци је омогућен боравак најдуже до шест месеци.

Током тог боравка жене и деца се упознају са другим члановима куће, животним простором и окружењем.

У атмосфери сигурности, прихватања и подршке пружа им се могућност да се опусте, одморе, окрепе, добију пажњу и ургентну помоћ која им је потребна (медицинска, психолошка и друга врста помоћи).
Корисницима сигурне куће обезбеђен је смештај, храна, прибори за личну хигијену, по потреби одећа и обућа, по потреби медикаменти преписани од стране лекара, књиге, школски прибор и др.

Контактирајте нас !

Корисници се постепено упознају са потребама и захтевима организовања свакодневног живота. Такође се детаљније упознају са врстом и начином пружања стручне помоћи, која се организује у оквиру Сигурне куће и коју могу да користе кроз индивидуални и групни рад, различите креативне радионице или едукације, у зависности од материјално техничких могућности Сигурне куће и личних афинитета, као и помоћ у повезивању са другим институцијама које су од значаја у решавању њихових проблема (суд, правно саветовање, Центар за социјални рад, здравствене установе, школа, полиција и др.).

У случају школског детета (уз дозволу мајке) школа се упознаје са актуелном породичном ситуацијом и чињеницом боравка у Сигурној женској кући.  Уколико су корисници са друге територије и за то постоје услови (односно нема безбедоносних ризика или је ризик низак) деца настављају редовно школовање док жена може наставити одлазак на посао после периода адаптације и опоравка.

Током боравка кориснице у Сигурној кући периодично се анализирају постигнути резултати и доноси одлука да ли је неопходно продужити боравак. Уз процену стручног тима може бити смештена у услугу Продуженог становања уколико испуњава услове и за тим постоји потреба.

Запослени у сигурној кући

У Сигурној кући запослено је пет стручних радника ( 3 педагога, 2 социјална радника ) као и два сарадника који су задужени за снабдевеност свим потребним намирницама и производима као и за помоћ при обављању свакодневних животних активности.