Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima – „sigurna kuća“

KAKO DO „SIGURNE KUĆE?

Osnovni kriterijum za prijem žene u Sigurnu kuću je postojanje fizičkog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog nasilja ili sumnja da su žena ili njena deca žrtve trgovine ljudima.

Sigurna kuća je vid privremenog smeštaja sa ciljem da se ženama i deci pruži zaštita i podrška u izlasku iz nasilja. Sigurna ženska je u funkiciji zaštite žena (sa ili bez dece) i obezbeđivanja izmeštanja žrtve/žrtava iz okruženja u kojem je postojalo nasilje.

Cilj jeste da se ženama omogući da se vrate uobičajenom načinu života u zajednici i da im se pruži mogućnosti da organizuju i žive život bez nasilja.

Procedura smeštaja

Osnovni kriterijum za prijem žene u Sigurnu kuću je postojanje fizičkog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog nasilja ili sumnja da su žena ili njena deca žrtve trgovine ljudima.

Sigurna kuća je vid privremenog smeštaja sa ciljem da se ženama i deci pruži zaštita i podrška u izlasku iz nasilja. Sigurna ženska je u funkiciji zaštite žena (sa ili bez dece) i obezbeđivanja izmeštanja žrtve/žrtava iz okruženja u kojem je postojalo nasilje.
Cilj jeste da se ženama omogući da se vrate uobičajenom načinu života u zajednici i da im se pruži mogućnosti da organizuju i žive život bez nasilja.

SMEŠTAJ

U Sigurnoj kući ženama i deci je omogućen boravak najduže do šest meseci.

Tokom tog boravka žene i deca se upoznaju sa drugim članovima kuće, životnim prostorom i okruženjem.

U atmosferi sigurnosti, prihvatanja i podrške pruža im se mogućnost da se opuste, odmore, okrepe, dobiju pažnju i urgentnu pomoć koja im je potrebna (medicinska, psihološka i druga vrsta pomoći).
Korisnicima sigurne kuće obezbeđen je smeštaj, hrana, pribori za ličnu higijenu, po potrebi odeća i obuća, po potrebi medikamenti prepisani od strane lekara, knjige, školski pribor i dr.

Kontaktirajte nas !

Korisnici se postepeno upoznaju sa potrebama i zahtevima organizovanja svakodnevnog života. Takođe se detaljnije upoznaju sa vrstom i načinom pružanja stručne pomoći, koja se organizuje u okviru Sigurne kuće i koju mogu da koriste kroz individualni i grupni rad, različite kreativne radionice ili edukacije, u zavisnosti od materijalno tehničkih mogućnosti Sigurne kuće i ličnih afiniteta, kao i pomoć u povezivanju sa drugim institucijama koje su od značaja u rešavanju njihovih problema (sud, pravno savetovanje, Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove, škola, policija i dr.).

U slučaju školskog deteta (uz dozvolu majke) škola se upoznaje sa aktuelnom porodičnom situacijom i činjenicom boravka u Sigurnoj ženskoj kući.  Ukoliko su korisnici sa druge teritorije i za to postoje uslovi (odnosno nema bezbedonosnih rizika ili je rizik nizak) deca nastavljaju redovno školovanje dok žena može nastaviti odlazak na posao posle perioda adaptacije i oporavka.

 Tokom boravka korisnice u Sigurnoj kući periodično se analiziraju postignuti rezultati i donosi odluka da li je neophodno produžiti boravak. Uz procenu stručnog tima može biti smeštena u uslugu Produženog stanovanja ukoliko ispunjava uslove i za tim postoji potreba.

Zaposleni u sigurnoj kući

U Sigurnoj kući zaposleno je pet stručnih radnika ( dva psihologa, pedagog i dva socijalna radnika)  kao i dva saradnika koji su zaduženi za snabdevenost svim potrebnim namirnicama i proizvodima kao i za  pomoć pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.

%d bloggers like this: