Реализован пројекат „Оснаживање корисника са инвалидитетом за реаговање у ванредним ситуацијама„

Дана 20. и 21. маја у оквиру Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ реализован је пројекат „Оснаживање корисника са инвалидитетом за реаговање у ванредним ситуацијама„ чији је носилац Град Зрењанин. Пројекат је финансиран од стране Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) .

Реализација је спроведена у оквиру Дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју „Наша прича“  и Дневног  боравка за децу и младе са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама „Алтернатива“ у организацији Града Зрењанина, Одељења за ванредне ситуације и Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ.

У реализацији пројекта учествовало је више  од педесеторо корисника и корисница дневних услуга са територије Општине Зрењанин.

img 0296417f1548e8ea8378473ba2acba90 v 664f2992f3153

Активности су се односиле на реаговање у ванредним ситуацијама као и препознавање ванредних ситуација кроз активности прилагођене капацитетима корисника оба дневна боравка.

Кроз радионице, квизове и показне вежбе развијане су  вештине као и капацитети корисника за реаговање у ванредним ситуацијама са којима се све чешће сусрећемо због климатских промена.  

Овај пројекат  допринео је  бољем препознавању и реаговању у ванредним ситуацијама међу децом, младима  и одраслима са сметњама у развоју. Такође је допринео да  корисницима у складу са њиховим  капацитетима, омогући да координисано, благовремено и адекватно реагују у ситуацијама које могу бити трауматичне, стресне и најчешће изненадне. Један од циљева пројекта је био да се полазници радионица, вежби и квизова оспособе да стечена знања и вештине пренесу својим вршњацима и другим пружаоцима истих или сличних услуга на адекватан начин и у складу са индивидуалним капацитетима.