18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja u porodici iz Centra „MOST” poslata je jasna poruka da izlaz iz nasilja postoji, da su usluge Centra MOST na raspolaganju žrtvama nasilja 24 časa 365 dana u godini.

Vd direktora Centra MOST , Nevena Montresor je ovom prilikom razgovarala sa ekipom RTV Santos: