Edukacija “ Pristupačnost usluga za žene sa invaliditetom“

Na početku nedelje prisustvovali smo edukaciji “Pristupačnost  usluge za žene sa invaliditetom koje su preživele rodno zasnovano nasilje u rezidencijalnim ustanovama“  u organizaciji Fem Platz-a, UG MDRI i Komore socijalne zaštite.

Na edukaciji smo osim mnoštva korisnih informacija o specifičnosti rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama i temama poslovne sposobnosti  i odlučivanja uz podršku u kontekstu zaštite reproduktivnih i seksualnih prava žena sa invaliditetom razgovarali i o principima pristupačnih usluga: dostupnosti, raspoloživosti, pristupačnosti (arhitektonska, fizička, informacijska, finansijska, zakonodavna).

edukacija1
logo 2
logo

Ono što je takođe velika vrednost ovakvih skupova jeste razmena iskustava sa kolegama iz drugih gradova i opština kao i predstavljanje primera dobre prakse u svim ustanovama socijalne zaštite.

edukacija4
edukacija3