Међународни дан против злоупотребе психоактивних супстанци и трговине дрогама

Психоактивне супстанце (ПАС) су супстанце које утичу на промену наше свести, осећања и понашања. Континуирана употреба ПАС доводи до успостављања зависничког обрасца понашања. Зависност може бити физичка и психолошка, а подразумева периодично узимање ПАС.

Зависност укључује:

жудњу за узимањем одређене ПАС;
апстиненцијални синдром (криза која наступа приликом немогућности да се у организам унесе ПАС, а која се испољава како на физичком, тако и на психичком плану);
смањена толеранција на раније унете дозе, а које прати потреба за уношењем све већих или чешћих доза;
заокупираност начином како доћи до одређене ПАС, што се последично одражава на друге аспекте свакодневног функционисања (занемаривање других обавеза и интересовања).

Бројне су последице које могу наступити као реакција на злоупотребу ПАС. У првом плану, те последице могу бити здравствене (нпр. хепатитис Б и Ц, ХИВ вирус,…од психичких измена, могуће је да се јаве ниска фрустрациона толеранција, психотичне епизоде, покушаји суицида,…хронична злупотреба доводи и до промена на нивоу личности). Надаље последице се могу одразити на социјално и радно функционисање (особа организује сопствени живот тако што време углавном проводи са особама које користе ПАС, занемарујући дотадшњи круг људи. Такође, временом постају мање одговорни што се тиче радних обавеза и задужења, јер живот углавном структурирају око набављања и конзумирања ПАС, а хронична злоупотреба може утицати на смањену ефикасност и продуктивност). Могуће је да се јаве и правне последице, јер особе неретко испољавају антисоцијална понашања у виду крађе (новца) или препродаје различитих материјалних добара са циљем да обезебеде ПАС, чиме себе стављају у директан сукоб са законом.

borba protiv droga 2

Разлози због који неку узима ПАС су разни, а неки од њих су:

радозналост, експериментисање, изазивање осећања пријатности, регулација осећања (нпр. избегавање непријатности), избегавање суочавања са проблемима, жеља за доказивањем, коришћење ПАС под притиском групе, услед потешкоћа да се каже не,…

Лечење зависности од ПАС, најчешће захтева комбинован приступ који подразумева употребу психофармака и психотерапије.