Ознака Међународни дан суицида

10. Септембар – Међународни дан превенције суицида

prevencija suicida

Суицид представља аутодеструктивни чин у ком особа себи одузима живот. Постоје многобројни разлози због којих се неко одлучи на овакав чин, а неки од њих су: постојање менталног поремећаја (депресија, схизофренија, поремећаји зависности од психоактивних супстанци,…), прекиди емотивних веза, финансијски…